TESTCOURSE

Velkommen til SweetAcademy!

Vi har samlet informasjon, artikler og videoer hvor formålet er å lære mer om sukker og hvordan dette påvirker oss. Målsetningen er at med mer kunnskap skal vi klare å fremme bevisstheten rundt vårt sukkerforbruk og klare å redusere dette for oss selv og familien.