Diabetes type 2 Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. Hvilken diabetes er mest vanlig?1
  2. Hvor mange registrerte personer i Norge har Diabetes Type 2 ?1
  3. Hva er kroppen utfordring ved Type 2 Diabetes?1
  4. Hva skjer med kroppen ved for høyt blodsukker over tid?1
  5. Er de som får får type 2 Diabetes genetisk disponert?1
  6. Hva kan være med å utvikle sykdommen?1
  7. Hvordan kan en eliminere eller regulere diabetes type 2?1
Back to: Diabetes type 2