Sukkerets effekt på hjernen Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. Hva gjør dopamine?1
  2. Hva er Predrontal cortex?1
  3. Hva er navnet på området som styrer hukommelse?1
  4. For barn i utviklingsfasen, vil et høyt sukkerinntak redusere evnen til å huske ting?1
  5. Hva er et vanlig symptom når hippocampus er skadet?1
  6. Hva skjer med Neurogenesis når du trener og mosjonerer?1
Back to: Sukkerets effekt på hjernen